2004-12-26 – Inofficiella sonderingar

December 26, 2014

Det är nu tio år sedan den förödande jordbävningen och den efterföljande tsunamin som drabbade flera länder i Sydostasien. Under de kommande dagarna kommer jag i ett antal kronologiska inlägg på denna nystartade blogg berätta om det fantastiska och uppoffrande arbete som skedde för att kunna flyga hem skadade och deras anhöriga från Thailand. Jag kommer också beskriva hur det kommer sig att Sverige idag har ett av världens mest avancerat system för massevakuering med flyg som kan sättas in inom 24 timmar.

Vid den tidpunkten var jag chef för Luftfartsverkets (LFV) sektion för Säkerhet och Beredskap. I den rollen kom jag att ha det operativa ansvaret för hemtagning av skadade med flyg från Thailand efter flodvågskatastrofen.

Som en av mina uppgifter var jag ägare till projektet Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) som syftade till att skapa en svensk nationell förmåga till massevakuering med flyg. I projektets ledning ingick företrädare för LFV, Socialstyrelsen, Västerbottens Läns Landsting (VLL) och flygbolaget SAS.

Vid denna tidpunkten var dock SNAM fortfarande ett projekt utan någon operativ förmåga att kunna genomföra sjuktransporter. SNAM projektet hade genomfört två utbildningar av medicinsk personal vilket innebar att det fanns läkare och sjuksköterskor för att bemanna två till tre flygplan med medicinsk besättning. Tidigare under hösten hade det också genomförts en ledningsutbildning och “table top exercise” för att utvärdera den tänkta arbetsmetodiken för ledningen av SNAM insatser. Den avancerade medicinska utrustningen för att bygga om flygplanen för sjuktransporter hade dock inte levererats ännu.

Redan på annandagens förmiddag sker flertalet kontakter inom SNAM projektets ledning. Efterhand som bilden om situationen i framförallt Thailand klarnar sker sonderingar inom respektive organisation om möjligheterna att organisera en sjuktransportinsats med befintliga resurser och för att identifiera eventuella “show stoppers”.

Phuket flygplats efter Tsunamin. Är flygplatsen öppen för trafik?

Phuket flygplats efter Tsunamin. Är flygplatsen öppen för trafik?

 

Att Sverige skulle ha någon som helst förmåga att bygga om flygplan för sjuktransporter var vid denna tidpunkten ingen självklarhet. Under kalla krigets dagar fanns ett system där civila flygplan kunde byggas om för sjuktransporter i händelse av krig. Flygplanen från SAS och Linjeflyg ingick i LFV:s krigsorganisation och medicinsk personal organiserades av Försvarsmakten. Som så mycket annat hade även denna förmåga avvecklats efter murens fall.

F28-MEDEVAC-4

Övning med Linjeflyg F28 ombyggd för sjuktransporter

 

Mer om detta i nästa inlägg.

Related Articles

2004-12-31 – Besättningen berättar om flygningen hem

2004-12-31 – Besättningen berättar om flygningen hem

Eftersom jag själv inte var med delger jag tre gripande berättelser som skrivits och filmats av några av dom som var med på flygningarna. Det är omöjligt för oss som inte var med att förstå hur svårt ert arbete var men av era berättelser får vi en bild och kan förstå...

read more
2004-12-30 – SAS ambulansflyg till Thailand

2004-12-30 – SAS ambulansflyg till Thailand

Klockan 16.00 på onsdagen den 29 december 2004 fick SAS Tekniska Division i uppdrag att bygga om två MD-80 flygplan till ambulansflyg. Klockan 17 påbörjades ombyggnationen som blev klar under natten. De båda planen utrymdes på stolar och 36 respektive 35 bårar...

read more

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *