Ambulansflyg ägs av landsting / regioner, flygoperatör upphandlas

April 29, 2015
micus-aero intensivvårdsbår i Beech 200

micus-aero intensivvårdsbår i Beech 200

Under 2014 genomförde Västerbottens Läns Landsting en upphandling av framtida ambulansflyg. Denna upphandling kunde aldrig slutföras då inga anbud levde upp till skall kraven. Som en följd drogs upphandlingen tillbaka.

Under gårdagen kom nyheten att den nationella styrgruppen för Svenskt ambulansflyg har fattat inriktningsbeslut om att landstingen själva ska äga flygplanen. I pressmeddelandet från VLL sägs det att styrgruppens beslut innebär att landstingen rekommenderas upphandla flygplan för eget ägande. Operatörstjänsten ska upphandlas separat. Planen är att verksamheten med Svenskt ambulansflyg ska starta i mars 2018.

Under dagen har det på VLL:s hemsida publicerats ett FAQ som ger lite mer bakgrund, bl.a. kring fråga om drift. På frågan om landstingen är lämpade för att bedriva flygverksamhet ges följande svar?

“Landstingen ska i det här fallet äga flygplanen men kommer att upphandla driften, det vill säga piloter och tekniskt underhåll, av privata aktörer som landstingen i dag bedömer är mera lämpade för den uppgiften. Om landstingen äger flygplanen, som är en stor investering, ökar möjligheterna för fler flygoperatörer att konkurrera om tjänsten vilket i gynnar landstingen och medborgarna med lägre priser.”

FAQ:n kan i sin helhet läsas på VLL:s hemsida.

 

Related Articles

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *