Om bloggen

En blogg om krisberedskap, flyg och satellit kommunikation. Berör också säkerhets och försvarspolitik.

Under jul och nyåret 2014/15 skriver jag om arbetet med hemtagning av skadade från Thailand efter flodvågskatastrofen.

Om mig, före detta officer, civil pilot och ansvarig för Luftfartsverkets sektion för Säkerhet och Beredskap. På Luftfartsverket systemägare för Svenska Nationella Ambulansflyget och på UD:s uppdrag ansvarig för hemtagningen av skadade efter flodvågskatastrofen. Sedan 2006 egen företagare.